• hyzmat_banner

Hyzmat

OAMEUN SANATY ÖNÜMLERI

● Indiki gen häsiýetleri modellemek
● El bilen boýalan nyşanlary modellemek
● Material we dokma önümçiligi

● Indiki gen daşky gurşaw modelleri
● El bilen boýalan daşky gurşaw modelleri
● Material we dokma

● 2.5D nyşan
● 2.5D Daşky gurşaw
● Daşky gurşaw we teklip
Re Berlen dokumalar üçin polýak

● 2D häsiýet düşünjesi we takyklygy
● 2D Daşky gurşaw düşünjesi we arassalygy

● Bölmek
● Menýu
● Düwme
● Nyşan
UD HUD

● Oňurgaly animasiýa
● Flash animasiýa
Ing Derlemek we ýuwmak
● CG animasiýasy
Uts Kesikler

● 3D nyşanlaryň fotogrammtry

● 3D daşky gurşaw fotogrammtry

 

● Dereje prototipi
● Düşünjäniň dizaýny
Le Bütin derejeli önümçilik

● Bilelikdäki
● VR(2D oýun özleşdirilen ösüş, 3D oýun özleşdirilen ösüş, HTC Vive enjamlary goldaýar, Agzybirlik&UE4 hereketlendirijisi goldanýar

TASLAMALAR

ForHonor

ForHonor

UBISOFT

PS4 / PC / Xbox One

GhostRecon

Tom Klansiniň arwah rekon nokady

UBISOFT

PS4 / PS5 / PC / Xbox One / Xbox Series X / S.

Madden22

Madden NFL 22

EA

PS4 / PS5 / PC / Xbox One / Xbox Series X / S.

NFS

Tizlik üçin zerurlyk

EA

PS4 / PS5 / PC / Xbox One / Xbox Series X / S.

Gazyp almak

Tom Klansiniň Rainlemgoşary alty sany ekstraksiýa

UBISOFT

PS4 / PS5 / PC / Xbox One / Xbox Series X / S.

Daşçy

Daş ussasy +

UBISOFT

PS4 / PS5 / PC / Xbox One / Xbox Series X / S.

S&B

Kellesi we süňkleri

UBISOFT

PS4 / PS5 / PC / Xbox One / Xbox Series X / S.

天堂 W.
N-INNOCENCE2
1

LineageW

NCSOFT

Windows / PS5 / Switch / Android / IOS

N-INNOCENCE

ASOBIMO

Android / IOS

Genşiniň täsiri

MiHoYo

PS4 / PS5 / Windows / Android / IOS

HYZMATDAŞ

marka (9)
marka (10)
marka (1)
logo
10 LOGO TURN
2.2
maşyn zonasynyň täze nyşany
markasy
NETEASE OAMUNLAR LOGO
Oýun oýunlary LOGO
33.2
22
20220412162558
marka (6)
GARENA LOGO
roit oýunlarynyň nyşany
baoxue
alibaba oýunlarynyň nyşany
deňiz oýunlarynyň nyşany alibaba oýunlarynyň nyşany
ByteDance_logo_English.svg

Müşderi synaglary

ruh

Müşderiniň görkezmeleri

"Şer, hemişe ýokary hilli sungat baýlyklaryny öz wagtynda gowşurýandyklary üçin iň gowy görýän studiýamyz boldy. Uly aragatnaşyk arkaly gaty ygtybarly. Soňky ýyllarda olar bilen işlemek hoşaldy we iş gatnaşyklarymyzy dowam etdirmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys".

- Laura Li, autsorsing dolandyryjysy, Maşyn zolagy

ruh

Müşderiniň görkezmeleri

"Sheer EA-dan uzak möhletli ynamdar ösüş hyzmatdaşy boldy. Hyzmatdaşlygymyzyň dowamynda topar durnukly hilini saklamak we giňeldilip bilinýän çeşmeler bilen üpjün etmek kararyna gelýär. Taslama goşant goşmagy möhümdir we toparyňyzyň möhüm tapgyry açmaga kömek edenine tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýäris. eltip berýär. "

- oyoý Wu, Daşarky ösüş direktory, EA

ruh

Müşderiniň görkezmeleri

"Oýun wagtynda iberilmegine kömek etmek üçin toparymyza ýokary hilli sungat önümlerini iberen Şer toparyna sag bolsun aýdýaryn!"

- BANDAI NAMCO güýmenje öndürijisi