• habarlaşyň

Biz bilen habarlaşyň

Oýun önümçiligine wepalylyk

Düşünjeli hyzmatdaşlar üçin elmydama aç we siziň bilen maglumat paýlaşmaga şat.

Aşakdaky blankany dolduryň we zerurlyklaryňyzy bize aýdyň.Biz siziň bilen habarlaşarys

mümkin boldugyça gysga wagtda

TEL

+86 028 6676 6030

E-poçta iberiň

Işewür hyzmatdaşlyk:info@sheergame.com

Salgysy

11-nji ~ 18-nji gat, 4-nji bina, 2-nji tapgyra, 266-njy belgili Çingýan etrap merkezi ykdysady bazasy, Bäşinji Demirgazyk Guanghua ýoly, Çingýan etraby, Çengdu şäheri, Siçuan welaýaty, Hytaý Halk Respublikasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň